Erfbelasting Andalusië

16-01-2020

Hoe zit het met de erfbelasting in Spanje? En met uitbreiding in Andalusië natuurlijk. Omdat we meer en meer die vraag krijgen, informeren we je graag kort en bondig.

Sinds januari 2019 is er een nieuwe wet van kracht wat de erfbelasting betreft in de regio van Andalusië. Deze wet geldt zowel voor residenten als niet-residenten van Spanje. 

Concreet betekent dit dat er een belastbaar minimum van 1.000.000 euro geldt voor erfgenamen in eerste lijn (echtgenoot of geregistreerde partner en kinderen). Nalatenschappen in Andalusië boven 1.000.000 euro zijn voor 99% vrijgesteld.

We geven een voorbeeld om dit duidelijk te maken: 

Situatie 1: Jan, resident in België, laat zijn partner Wim, met wie hij wettelijk samenwoont, zijn huis in Marbella na voor een bedrag van 800.000 euro. Wim dient in Spanje geen erfbelasting te betalen. Let wel, in zijn land van herkomst wordt er wel belasting geïnd.

Situatie 2: Jan laat zijn zoon Victor zijn huis in Marbella na voor een bedrag van 1.200.000 euro. Victor dient op de eerste 1.000.000 euro geen erfbelasting te betalen. Op de resterende 200.000 euro betaalt hij 1% van dit bedrag, wat uitkomt op 2000 euro. Daarnaast dient Victor ook in het land van zijn verblijfplaats de respectievelijke belasting te voldoen.

Situatie 3: Jan laat zijn buurman Jos zijn huis in Marbella na voor een bedrag van 800.000 euro. Jos, geen erfgenaam in de eerste lijn, dient het standaard percentage van de erfbelasting toe te passen om zijn bedrag te berekenen.

Opgelet: erfgenamen kunnen niet over de nalatenschap beschikken vooraleer zij de nodige erfbelasting hebben betaald. 

Juich niet te vroeg: ook al ben je geen erfbelasting verschuldigd, er zijn nog genoeg andere belastingen te betalen, samen met de notariskosten van het geërfde goed.

Let wel, deze wet kan door een nieuwe regering steeds aangepast worden in de loop der tijd. Wat nu zo is, kan bij jouw overlijden niet meer van toepassing zijn.

Maak je ook niet druk om in Spanje een testament te verlijden bij de notaris. Jouw testament opgesteld in het land van jouw verblijfplaats dient enkel te vermelden dat het geldt voor jouw wereldwijde vermogen. Eén document dat geldt voor al jouw onroerend goederen: less is more!